Акција за чистење на скопскиот акведукт во Визбегово

По иницијатива на Здружението на индустриската зона Визбегово, во Скопје се одржа акција за прочистување на скопскиот акведукт. Општина Бутел детаљно ја координира акцијата и таа беше подржана од Град Скопје, „Комунална хигиена“, „Паркови и зеленило“, претставници од Центар за заштита на културните споменици и бизнис-заедницата.

„Во индустриската зона Визбегово има повеќе од 200 компании во кои работат над 5.000 лица. Имајќи ја предвид средината во која работиме, сакаме да оствариме континуирана соработка со институциите и со другите субјекти што функционираат во овој реон за да преземеме чекор и да покажеме дека со заедничка работа може да се постигне успех. Сакаме овој вид акции, како чистењето на скопскиот акведукт, да бидат поттик и на други зони за и тие да бидат општествено одговорни“, порача Тања Кроневска, член на Здружението на индустриската зона Визбегово.

Скопскиот акведукт е објект што носел вода од изворот до целта, што претставува одлична алегорија за компаниите што функционираат во Визбегово, а тоа е дека тие еден ресурс го претвораат во продукт или услуга за крајните корисници. Компаниите од Индустриската зона Визбегово за акцијата обезбедија соодветна механизација за собирање на отпадот, како и лица што ќе помогнат во чистење на скопскиот акведукт.